Personuppgifter

I samband med evenemanget Malmö Näringslivsgala och dess kringaktiviteter och kanaler såsom webb, film och sociala medier förekommer insamling av personuppgifter. Detta sker exempelvis i samband med nomineringsprocess, fotografering under eventet och genom ditt deltagande och endast i syfte att genomföra och marknadsföra de olika delarna av Malmö Näringslivsgala. Uppgifterna behålls endast under en begränsad tid om max 3 år från insamlingsdatum.

Det är viktigt för oss i Malmö stad att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I enlighet med GDPR, personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och att när som helst begära rättelse, radering eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Maila: malmobusiness@malmo.se

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på www.malmo.se/personuppgifter.

Läs mer på www.datainspektionen.se

 

 

Malmö Näringslivsgala

10 Feb 2020
Malmö live
18 Året
9 Priser