Malmö Näringslivsgala

OM NÄRINGSLIVSGALAN

15 FEBRUARI Malmö Live

Malmö Näringslivsgala – en kväll för näringslivet

2021 är det 19 år i rad som Malmö Näringslivsgala slagit upp dörrarna för Malmös näringsliv! Eventet har förändrats under resans gång – priser har omdanats, lokal och utförande har tagit olika former. Den röda tråden har dock alltid varit densamma – nämligen att sammanföra, inspirera och belysa Malmös breda näringsliv, att skapa en plattform för att lyfta och hylla företag och personer i Malmös näringsliv som utmärkt sig på olika sätt och att erbjuda Malmös näringsliv en mötesplats för ny kunskap, inspiration och fest med möjlighet att knyta nya kontakter.

Galakvällen är en afton med fest, mat och mingel samt – såklart – utdelning av årets näringslivspriser.
Näringslivspriserna som delas ut på Galakvällen är ett sätt att lyfta och hylla företag och personer som på olika sätt betytt mycket, gjort en speciell insats eller utmärkt sig på olika sätt inom olika kategorier. Pristagarna väljs ut av en jury av bland annat tidigare pristagare, representanter från staden och andra aktörer inom näringslivet med kunskap i just den kategorin. Nomineringen är öppen – hela Malmö kan vara med och välja sina hjältar!

Priskategorierna är idag 8 till antalet – Årets Malmöföretag, Malmö stads Näringslivspris inom kreativa näringar, inom life science, inom miljö- och hållbar utveckling, Årets Startup och ett helt nytt pris för i år - Malmö Greater Copenhagen Business Award. Dessutom delas två priser ut som inte går att nominera till, Årets Malmöambassadör och Region Skånes pris Synnerliga insatser för Skånes utveckling som just Region Skåne delar ut.

Malmö Näringslivsgala är för hela Malmös näringsliv – välkommen!

Scroll to top