Malmö Näringslivsgala

SAMARBETSPARTNERS

MEDARRANGÖRER


MALMÖ STAD

Malmö Näringslivsgala är en av de verkliga höjdpunkterna under året i Malmö. Den ger oss en möjlighet att uppmärksamma det dynamiska näringslivsklimatet vi har i staden och att belöna framgångsrika företag och företagare. Dessutom ger den oss alla ett underbart tillfälle att få träffas – både på dagen med dess inspirerande föreläsningar och på kvällen med mingel och galashow. Men allt detta hade inte varit möjligt utan ett härligt samarbete med våra arrangörer, partners och sponsorer.

malmo.se

SWEDBANK

Swedbank har alltid funnits med som en naturlig och aktiv partner för det lokala näringslivet runt om i landet. Genom vårt engagemang i Malmö Näringslivsdag vill vi visa på vikten av ett rikt entreprenörskap i regionen samt uppmuntra och belöna framgångsrikt företagande.

swedbank.se

PRISPARTNERS


PWC

Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder! PwC är marknadsledande inom revision och affärsrådgivning och våra kunder utgörs av allt från mindre och medelstora, främst lokala företag, till de globala företagen. Med andra ord Malmös näringsliv. Som marknadsledande i vår bransch strävar PwC efter att vara en aktiv aktör i utvecklingen av ett framgångsrikt och hållbart näringsliv i Malmö. Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i områdena; miljö & klimat, medarbetare, marknad samt samhällsengagemang. Dessa områden är alla beaktade på olika sätt när Malmös framgångsrika företag och företagare uppmärksammas på Malmös näringslivsgala. Det är därför en självklarhet – och med stolthet – PwC är en del av Malmös näringslivsdag.

pwc.se

WIHLBORGS

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Varje dag går 50 000 människor till jobbet i våra lokaler. I Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn möts människor i stadsrum och byggnader skapade av oss. Ju bättre våra städer mår, desto bättre är det för våra kunder, och därmed för oss. Därför är vi stolta över att vara partner till Malmö Näringslivsgala – ett viktigt initiativ som uppmärksammar några av alla de fantastiska bolag som finns här och inspirerar till nya satsningar och nya framgångshistorier.

wihlborgs.se

VINGE

Vinge är en av Nordens ledande advokatbyråer, med omkring 500 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Bryssel. Tillsammans med dig skapar vi framgång genom långsiktigt hållbar affärsjuridisk rådgivning och drivkraften i att tänka nytt.

vinge.se

TELIA

Telias globala styrka och lokala närvaro gör att vi kan erbjuda spetskompetens och innovativa lösningar till Malmös företag och entreprenörer. För oss är säkerhet och hållbarhet två viktiga fokusområden som genomsyrar vår verksamhet, och områden som vi ser är direkt avgörande för företagare och entreprenörers möjlighet att utvecklas långsiktigt. Telia står bakom regeringens vision att Sverige ska bli världsledande när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det gäller i högsta grad även Malmö. Genom vårt partnerskap med Malmö Näringslivsgala ser vi fram emot att fortsatt driva innovation och utveckling inom Malmös näringsliv. Tillsammans kan vi bygga en framtid där den digitala omställningen är central och där vi kan leverera säkra, hållbara och nyskapande lösningar till ett dynamiskt och blomstrande Malmö.

telia.se

PARTNERS


VA SYD

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard kronor per år. Vatten öppnar vägar för ekonomisk tillväxt. Rent dricksvatten är avgörande för att upprätthålla god hälsa och livskvalitet. Tillgång till rinnande vatten och goda sanitära förhållanden tar bort hinder för ekonomisk tillväxt för individer och samhällen. Att förse staden med en robust vatten- och avloppsinfrastruktur (VA) är med andra ord grundläggande för att skapa en trygg, hälsosam och hållbar miljö för Malmös invånare och näringsliv. För att staden ska kunna växa och utvecklas ovan mark så är det nödvändigt även med investeringar i VA-infrastrukturen under mark. VA SYD planerar för ett flertal stora VA-investeringar som skapar både jobb och lägger grunden för stadens höga ambitioner om att vara en förebild inom hållbar stadsutveckling och tillväxt.

vasyd.se

 

SPONSORER


ALMI

Almi investerar i framtida tillväxt. Det gör vi genom att erbjuda lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser. Det kan gälla en idé om en ny vara eller tjänst, att starta ett nytt företag eller att utveckla ett befintligt företag. För oss är kundernas framgång syftet med hela vår verksamhet. Vi vill därför, genom Malmö Näringslivsdag, bidra till att lyfta fram framgångsrika företag som i sin tur kan inspirera nya företag att etablera sig och befintliga företag att utvecklas.

almi.se/skane

SAMARBETSPARTNERS


GULLERS GRUPP

Gullers Grupp är byrån för ledande samhällsaktörer. Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer att hitta lösningar som utvecklar samhället och skapar förändring. Det lokala näringslivet är ofta en drivande kraft till just detta. För oss är det därför självklart att vara en del av Malmös Näringslivsgala – en mötesplats som bidrar till dialog, kunskap och relationsskapande. Gullers Grupp består av cirka 200 medarbetare med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Luleå. Hos oss samsas statsvetare med UX-designers, mediespecialister, art directors, arkitekter, journalister, hållbarhetsexperter och kommunikationsstrateger – för att nämna några. Vi vet att en mångfald av bakgrunder, perspektiv och kompetenser skapar de bästa lösningarna på de mest komplexa utmaningarna.

gullers.se

SYDSVENSKAN

Sydsvenskan delar tillsammans med Malmö stad ut priset Årets Startup i Malmö och vi deltar i såväl juryarbetet som i arbetet med Näringslivsgalan. Prissumman är 30 000 kr. Vi som mediapartner uppskattar samarbetet med Malmö Stad i det här evenemanget som lyfter fram det framgångsrika företagandet och den entreprenörskraft som finns i vår region.

sydsvenskan.se

CLARION HOTEL® MALMÖ LIVE

Clarion Hotel® Malmö Live är Malmös största mötesplats, som har 23 konferenslokaler med enorm flexibilitet. Lokaler som skräddarsys för varje gäst och en unik möjlighet att välkomna upp till 1500 gäster i samma lokal. Innanför väggarna finns även 444 hotellrum, 4 barer och två restauranger, som välkomnar såväl malmöbon som hotellgästen. Tillsammans med det lokala näringslivet skapar Clarion Hotel® Malmö Live enastående upplevelser och evenemang helt i sitt eget slag.

clarionlive.se

MALMÖ LIVE KONSERTHUS

Malmö Live Konserthus är sedan invigningen 2015 en självklar mötesplats för musik, kultur och nöjesliv i Malmö. Med över 800 konserter och arrangemang om året finns det något för alla hos oss. Här finns också stadens egen symfoniorkester – Malmö SymfoniOrkester – som snart firar hundra år. Genom att vara en mötesplats med angelägna, underhållande och tankeväckande program – som Malmö näringslivsgala – bidrar Malmö Live Konserthus till att ytterligare profilera Malmö som musikstad. Varmt välkommen att uppleva musik i alla genrer hos oss!

malmolive.se

 

EXAKTA

Som Sveriges största producent av grafisk produktion erbjuder vi en helhet anpassad för alla bolags kommunikationsbehov. Våra kunder är stora som små företag och vi bistår med specialistkunskap för genomförande av stora marknadsaktiviteter och kampanjer likväl som specifika tryckproduktioner.

Exakta är en totalleverantör för layout, tryckproduktion, webb, profilprodukter och distribution. Vi erbjuder våra kunder kompletta beställnings- och lagersystem för bästa kontroll och hantering av sitt marknadsmaterial.

Välkommen att kontakta oss!

exakta.se

MED STÖD AV


SWEDBANKS ÄGARSTIFTELSE SKÅNE

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne har under lång tid lämnat stöd till idrott, kultur, utbildning, näringsliv och forskning. Med hjälp av detta ekonomiska stöd genomförs många projekt med starkt samhällsengagemang i Skåne. Att vara delaktig i Malmö Näringslivsgala är ett sätt för Stiftelsen att visa sitt engagemang i projekt inom det regionala näringslivet och samtidigt inspirera till framtida kontakter med Stiftelsen.

sparbanksstiftelsenskane.se

 

Scroll to top