Malmö Näringslivsgala

NOMINERING

18 FEBRUARI Malmö Live

Tack för era nomineringar!

Nu har nomineringen inför galan den 15 februari stängt. Jurygrupperna påbörjar sitt digra arbete och i december presenteras finalisterna så håll utkik och håll tummarna för dina favoriter!

Priskategorier Malmö Näringslivsgala 2021

Samtliga priser inom Malmö Näringslivsgala skall leva upp till varje pris specifika kriterier, men även innefatta ett övergripande arbete och medvetenhet kring mångfald. Mångfald i arbetslivet visar sig genom att man som arbetsgivare verkar för en bra sammansättning av personer med olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden, ser till fördelning av kön social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning,  funktionsnedsättning m.m.

Priset går till en person eller företag i Malmö, som under ett par år, genom sitt sätt att driva och utveckla företaget, fungerar som en förebild för näringslivet i staden.

Priset delas ut av Malmö stad och Swedbank.

Priset går till en person, företag eller organisation i Malmö som genom viktiga och kreativa insatser bidrar till näringslivet och ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller kreativa processer som affärsidé eller som råvara och omfattar branscher så som dataspel, film, tv, media- och marknadskommunikation samt design, mode och arkitektur etc.

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Priset delas ut till en person, ett företag eller en organisation i Malmö som i sitt hållbara företagande visar prov på nytänkande, innovation eller resurseffektivitet. Hållbarhet ska kunna påvisas genom en utveckling som bevarar ekosystems produktionsförmåga och minskar den negativa påverkan på naturen och människors hälsa, såväl som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Priset går till en entreprenör eller ett företag som tagit en ny idé eller nytt koncept genom affärsplan, process och utveckling till en färdig produkt eller tjänst. Man har vågat testa nya banor, erbjuder en unik produkt eller tjänst och är troligtvis relativt nystartade i sitt företagande. Affärsidén är skalbar och kan utvecklas snarare än att ha en fast modell från början och företagsidén kan på något sätt kan förändra marknaden inom sin bransch och på sikt skapa lönsamma och livskraftiga bolag även internationellt. Årets Startup kan finnas inom alla typer av branscher. Priset delas ut av Malmö stad och Sydsvenskan.

Priset ska uppmärksamma företag, person eller organisation som gjort en betydande insats för näringsliv, innovation, forskning, entreprenörskap eller arbetsmarknad över Öresund. Insatsen ska ha bidragit till att förnya affärsutbytet eller ökad sysselsättning och det ska finnas en tydlig positivt tillväxt- eller arbetsmarknadskoppling på tvärs av Öresund. Priset omfattar verksamhet inom hela Greater Copenhagengeografin och med extra fokus på initiativ som får en positiv inverkan på Malmös näringsliv.

Tid til at nominere din erhvervslivshelt i Greater Copenhagen!

Hvem kan nominere en erhvervslivshelt? ALLE!
Hvem kan man nominere? Alle virksomheder eller personer som passer ind i en af vores sex priskategorier, og hvor der nu findes en kategori som omfatter både danske og svenske virksomheder – Malmö Greater Copenhagen Business Award. Læs kriterierne og se hvor din helt passer ind.
Hvem kan vinde? Alle som opfylder kriterierne og som bliver udvalgt af juryen for de respektive priser.
Hvordan ved jeg om min nominerede helt går videre i udvælgelsen? Finalisterne præsenteres her i december.
Hvor længe kan man nominere? Til og med den 25. oktober.

Prisen skal skabe opmærksomhed om virksomheder, personer eller organisationer, som har gjort en betydelig indsats for erhvervsliv, innovation, forskning, entreprenørskab eller arbejdsmarked over Øresund. Indsatsen skal have bidraget til at fornye forretningsudbyttet eller til højnet beskæftigelse, og der skal findes en tydelig positiv tilvækst- eller arbejdsmarkedskobling på tværs af Øresund. Prisen omfatter aktiviteter indenfor hele Greater Copenhagen geografien og med ekstra fokus på initiativer, som får en positiv virkning på Malmøs erhvervs.Scroll to top