Malmö Näringslivsgala

PRISKATEGORIER

2023

Nomineringen är nu avslutad för i år

Jurygrupperna har nu påbörjat sitt arbete. De består av representanter från Malmö Stad, näringslivet, tidigare vinnare i kategorin eller andra personer som på något sätt har koppling till priskategorin.

Läs om juryarbetet

Priskategorier Malmö Näringslivsgala 2023

Samtliga priser inom Malmö Näringslivsgala skall leva upp till varje pris specifika kriterier, men även innefatta ett övergripande arbete och medvetenhet kring mångfald. Mångfald i arbetslivet visar sig genom att man som arbetsgivare verkar för en bra sammansättning av personer med olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden, ser till fördelning av kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning m.m.

 

Priset går till en person eller företag i Malmö, som under ett par år, genom sitt sätt att driva och utveckla företaget, fungerar som en förebild för näringslivet i staden.

Priset delas ut av Malmö stad och Swedbank.

Priset går till en person, företag eller organisation i Malmö som genom viktiga och kreativa insatser bidrar till näringslivet och ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller kreativa processer som affärsidé eller som råvara och omfattar branscher så som dataspel, film, tv, media- och marknadskommunikation samt design, mode och arkitektur etc.

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Priset delas ut till en person, ett företag eller en organisation i Malmö som i sitt hållbara företagande visar prov på nytänkande, innovation eller resurseffektivitet. Hållbarhet ska kunna påvisas genom en utveckling som bevarar ekosystems produktionsförmåga och minskar den negativa påverkan på naturen och människors hälsa, såväl som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Priset går till en entreprenör eller ett företag som tagit en ny idé eller ett nytt koncept till marknaden. Bolaget är relativt nystartat och erbjuder en unik produkt eller tjänst alternativt har vågat testa nya banor med sin affärsmodell. Affärsidén är skalbar, kan vidareutvecklas och har potential att förändra marknaden inom sin bransch samt skapa lönsamma och livskraftiga bolag – gärna även internationellt. Årets Startup kan finnas inom alla typer av branscher och präglas av ett etiskt och hållbart företagande. Priset delas ut av Malmö stad och Sydsvenskan.

 

Priset ska uppmärksamma företag, person eller organisation som gjort och kan komma att fortsätta göra en betydande insats för näringsliv, innovation, forskning, entreprenörskap eller arbetsmarknad över Öresund. Insatsen ska ha bidragit till att förnya affärsutbytet eller ökad sysselsättning och det ska finnas en tydlig positivt tillväxt- eller arbetsmarknadskoppling på tvärs av Öresund. Priset omfattar verksamhet inom hela Greater Copenhagengeografin och med extra fokus på initiativ som får en positiv inverkan på Malmös näringsliv.

Tid til at nominere din erhvervslivshelt i Greater Copenhagen!

Hvem kan nominere en erhvervslivshelt? ALLE!
Hvem kan man nominere? Alle virksomheder eller personer som passer ind i en af vores sex priskategorier, og hvor der nu findes en kategori som omfatter både danske og svenske virksomheder – Malmö Greater Copenhagen Business Award. Læs kriterierne og se hvor din helt passer ind.
Hvem kan vinde? Alle som opfylder kriterierne og som bliver udvalgt af juryen for de respektive priser.
Hvordan ved jeg om min nominerede helt går videre i udvælgelsen? Finalisterne præsenteres her i december.
Hvor længe kan man nominere? Til og med den 25. oktober.

Prisen skal skabe opmærksomhed om virksomheder, personer eller organisationer, som har gjort en betydelig indsats for erhvervsliv, innovation, forskning, entreprenørskab eller arbejdsmarked over Øresund. Indsatsen skal have bidraget til at fornye forretningsudbyttet eller til højnet beskæftigelse, og der skal findes en tydelig positiv tilvækst- eller arbejdsmarkedskobling på tværs af Øresund. Prisen omfatter aktiviteter indenfor hele Greater Copenhagen geografien og med ekstra fokus på initiativer, som får en positiv virkning på Malmøs erhvervs.

Priset delas ut till ett UF-företag med en affärsidé som både har affärspotential och förmåga att göra världen lite bättre. I det stora eller det lilla. Idéer som kan bidra till att lösa samhällsproblem eller förbättra människors liv. Alla UF-företag som drivs på gymnasieskolor i Malmö kommun kan vara med och tävla. Vinnaren utses efter att företagen fått presentera sin affärsidé inför en jury. Juryn består av representanter från Företagarna, ALMI, Media Evolution, Malmö stad och Swedbank. Tävlingen arrangeras av Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne i samarbete med Ung Företagsamhet och Malmö stad.

Priset delas ut till en person eller organisation som kontinuerligt genom sina gärningar gör Malmö till en bättre stad och som är en varm förespråkare för Malmö i sina kontakter med omvärlden.

Priset delas ut av Malmö stad som även utser vinnaren.

Scroll to top