Programmet för 2020 års galadag kommer att presenteras under hösten.

Galakvällens program kommer att presenteras under vintern!

Malmö Näringslivsgala

11 Feb 2019
Malmö live
17 Året
11 Priser