Om galan

2020 är det 18 år i rad som Malmö Näringslivsgala slagit upp dörrarna för Malmös näringsliv! Eventet har förändrats under resans gång – priser har omdanats, lokal och utförande har tagit olika former. Den röda tråden har dock alltid varit densamma – nämligen att sammanföra, inspirera och belysa Malmös breda näringsliv, att skapa en plattform för att lyfta och hylla företag och personer i Malmös näringsliv som utmärkt sig på olika sätt och att erbjuda Malmös näringsliv en mötesplats för ny kunskap, inspiration och fest med möjlighet att knyta nya kontakter.

Malmö Näringslivsgala – en dag och en kväll för näringslivet

Sedan en lång tid tillbaka har Malmö Näringslivsgala bestått av en dag fylld av bland annat fokus på vad som händer i Malmös näringsliv, trender och inspiration, föreläsare, workshops, kontaktknytande luncher och mingel. Just nu utvecklas dagens koncept för att göra denna upplevelse ännu bättre för dig som besökare och för hela Malmös näringsliv. En del i utvecklingen innebär att dagsprogrammet kommer att få en egen dag under hösten 2020, då vi kommer att erbjuda er en ny och spännande plattform för att möta, utveckla och ta del av näringslivet i Malmö. Mer information kommer under våren 2020.

Galakvällen är en afton med fest, mat och mingel samt – såklart – utdelning av årets näringslivspriser.
Näringslivspriserna som delas ut på Galakvällen är ett sätt att lyfta och hylla företag och personer som på olika sätt betytt mycket, gjort en speciell insats eller utmärkt sig på olika sätt inom olika kategorier. Pristagarna väljs ut av en jury av bland annat tidigare pristagare, representanter från staden och andra aktörer inom näringslivet med kunskap i just den kategorin. Nomineringen är öppen – hela Malmö kan vara med och välja sina hjältar!

Priskategorierna är idag 8 till antalet – Årets näringslivsrookie i Malmö, Årets Malmöföretag, Malmö stads Näringslivspris inom kreativa näringar, inom life science, inom mångfald och inom miljö- och hållbar utveckling. Dessutom delas två priser ut som inte går att nominera till, Årets Malmöambassadör och Region Skånes pris Synnerliga insatser för Skånes utveckling som just Region Skåne delar ut.

Malmö Näringslivsgala är för hela Malmös näringsliv – välkommen!

Malmö Näringslivsgala

10 Feb 2020
Malmö live
18 Året
9 Priser