Malmö Näringslivsgala 2019

Mingelfotograf: Pierre Ekman
Fotograf fotovägg: Asaf Kliger
Finalistfilmer: Way Creative Films
Porträttbilder finalister/vinnare: Peter S. Andersson
Intervjuare finalistfilmer: Måns Nilsson

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

I samband med evenemanget Malmö Näringslivsgala och dess kringaktiviteter och kanaler såsom webb, film och sociala medier förekommer insamling av personuppgifter. Detta sker exempelvis i samband med nomineringsprocess,  fotografering under eventet och genom ditt deltagande och endast i syfte att genomföra och marknadsföra de olika delarna av Malmö Näringslivsgala. Uppgifterna behålls endast under en begränsad tid om max 3 år från insamlingsdatum.

Det är viktigt för oss i Malmö stad att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I enlighet med GDPR, personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och att när som helst begära rättelse, radering eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter (ex. persondata eller bild/film).
Maila: malmobusiness@malmo.se.

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.

 

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM LIFE SCIENCE 2018

FINALISTER ÅRETS NÄRINGSLIVSROOKIE I MALMÖ 2018

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM MILJÖ & HÅLLBAR UTVECKLING 2018

FINALISTER ÅRETS TILLVÄXTENTREPRENÖR I MALMÖ 2018

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM MÅNGFALD 2018

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM KREATIVA NÄRINGAR 2018

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS: ÅRETS MALMÖFÖRETAG 2018

BÄSTA MALMÖAMBASSADÖR 2018

REGION SKÅNES PRIS SYNNERLIGA INSATSER FÖR SKÅNES UTVECKLING 2018

Malmö Näringslivsgala

10 Feb 2020
Malmö live
18 Året
8 Priser