Malmö Näringslivsgala

Stort grattis till alla vinnare av 2018 års näringslivspriser!

Vi hoppas ni alla haft en glittrande kväll och njutit av all den framgång vi ser i Malmös näringsliv.

Vi ses igen om ett år för att hylla våra näringshjältar i Malmö.

På återseende!

VINNARE 2019

Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som genom nytänkande och innovation i sitt företagande brutit ny mark för Malmös hållbarhetsarbete. Näringslivspriset inom miljö och hållbar utveckling ska ha tyngdpunkt på de ekologiska, men även ekonomiska och sociala, utmaningar som är strategiskt viktiga för staden och invånarnas livsmiljö.

Årets näringslivsrookie i Malmö

Priset går till en Malmöföretagare max fyllda 30 år. Årets näringslivsrookie ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat. Priset presenteras i samarbete med Sydsvenskan.

Årets Tillväxtentreprenör

Priset går till en person som genom sitt entreprenörskap bidragit till ett företags eller en organisations tillväxt. Med denna utmärkelse vill vi hylla den drivkraft och passion som finns hos Malmös entreprenörer. Bransch eller företagets storlek spelar mindre roll – det är entreprenörskapet och förmågan att skapa tillväxt som räknas! Priset delas ut av Tillväxt Malmö.  

Malmö stads Näringslivspris inom kreativa näringar

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som gjort en viktig, kreativ insats för att ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar allt från tv, film, radio, gaming, kommunikation och reklam till mode, arkitektur, entertainment och besöksnäring.  

Malmö stads Näringslivspris: Årets Malmöföretag

Priset går till en person eller företag i Malmö, som under ett par år, genom sitt sätt att driva och utveckla företaget, fungerar som en förebild för näringslivet i staden. Priset delas ut av Malmö stad och Swedbank. 

Malmö stads Näringslivspris inom life science

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Malmö stads Näringslivspris inom mångfald

Priset går till en person, organisation eller företag som tar tillvara de möjligheter som Malmös mångfald erbjuder. Människor från ca. 180 länder bor och verkar i Malmö. Omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. Med näringslivspriset uppmärksammar Malmö stad aktörer som utgör ett gott exempel på att mångfald i affärsverksamhet lönar sig.  

Region Skånes pris synnerliga insatser för Skånes utveckling

Årets Malmöambassadör

Malmö Näringslivsgala

11 Feb 2019
Malmö live
17 Året
11 Priser