Malmö Näringslivsgala

Nu står sommaren för dörren och vi laddar om inför 2021 års gala!

Nominering till årets priser öppnar i september så varför inte börja nu och fundera på vem som är din näringslivshjälte?!

Men vi ses redan till hösten på nya Malmö Näringslivsdag. Efter sommaren kommer mer information om det spännande innehållet. Håll dig uppdaterad på www.malmonaringslivsdag.se

GLAD SOMMAR!

VINNARE

Malmö stads Näringslivspris inom kreativa näringar

Priset går till en person, företag eller organisation i Malmö som bidrar till näringslivet genom viktiga och kreativa insatser för att ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar branscher som tv, film, radio, dataspel, media- och marknadskommunikation samt design, mode, arkitektur, underhållning, måltid och besöksnäring.

Malmö stads Näringslivspris: Årets Malmöföretag

Priset går till en person eller företag i Malmö, som under ett par år, genom sitt sätt att driva och utveckla företaget, fungerar som en förebild för näringslivet i staden. Priset delas ut av Malmö stad och Swedbank. 

Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Priset går till en person, ett företag eller en sammanslutning i Malmö som genom nytänkande och innovation i sitt företagande utvecklat Malmös hållbarhetsarbete. Näringslivspriset inom miljö och hållbar utveckling ska fokusera på de ekologiska men även de ekonomiska och de sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för staden och invånarna.

Malmö stads Näringslivspris inom life science

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Malmö stads Näringslivspris inom mångfald

Priset går till ett företag, med bas i Malmö, som visar goda exempel på att mångfald i affärsverksamhet lönar sig. Företaget tar tillvara Malmöbornas kompetenser och visar tydligt att mångfald i verksamheten är en styrka och en konkurrensfördel.

Årets näringslivsrookie i Malmö

Priset går till en Malmöföretagare max fyllda 30 år. Årets näringslivsrookie ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat. Priset presenteras i samarbete med Sydsvenskan.

Årets Malmöambassadör

Priset går till en person eller organisation som kontinuerligt stärker den positiva bilden av Malmö, genom att via sin gärning vara en varm förespråkare i staden med sina kontakter med omvärlden. Malmöambassadören ser till att sätta staden på både Sveriges och världens karta samt skapar intresse och nyfikenhet på Malmö. (Ej nomineringar)

Årets UF-affärsidé

Malmö Näringslivsgala

10 Feb 2020
Malmö live
18 Året
9 Priser