Malmö Näringslivsgala

Snart börjar vi nedräkningen mot nästa galadag!

Den 11 februari är det dags för 2019 års upplaga av Malmö Näringslivsgala.
I september öppnar nomineringen, då vem som helst kan nominera sin näringslivshjälte till någon av de nio priskategorierna.

Under hösten kommer vi såklart presentera årets tema, program, talare, artister och allt annat som gör den 11 februari 2019 något att se fram emot. Så håll utkik!

Glad sommar önskar Malmö Näringslivsgala!

 

Vill du fortsätta få information och inbjudningar såsom till Malmö Näringslivsgala
och 07:07am från Näringslivskontoret/Näringslivsavdelningen?

Du som tidigare prenumererat på allmän information och inbjudningar från Näringslivskontoret i Malmö stad, till exempel till 07:07am frukostmöten och våra informationsbrev kommer inte längre att få dessa utan ditt nya godkännande.
Detta med anledning av GDPR, den nya dataskyddslagen som trädde i kraft den 25 maj.

Vi delar aldrig med oss av dina uppgifter till någon annan och den information du får är alltid från oss!
Du kan när som helst avregistrera dig vid senare tidpunkt via länk i våra utskick!

http://www.malmobusiness.com/prenumerera-pa-info/

Vinnare 2018

Malmö Stads Näringslivspris inom kreativa näringar

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som gjort en viktig, kreativ insats för att ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar allt från tv, film, radio, gaming, kommunikation och reklam till mode, arkitektur, entertainment och besöksnäring.  

Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald

Priset går till en person, organisation eller företag som tar tillvara de möjligheter Malmös etniska mångfald erbjuder. Människor från 164 olika nationer bor och verkar i Malmö. Var fjärde malmöbo är född utanför Sveriges gränser. Med näringslivspriset uppmärksammar och premierar Malmö stad dessa aktörer som är ett gott exempel på att etnisk och kulturell mångfald i affärsverksamhet lönar sig.

Malmö Stads Näringslivspris: Årets Malmöföretag

Priset går till en person eller företag i Malmö, som under ett par år, genom sitt sätt att driva och utveckla företaget, fungerar som en förebild för näringslivet i staden. Priset delas ut av Malmö stad och Swedbank. 

Årets jobbkomet i Malmö

Priset går till ett företag i Malmö som under året varit speciellt framgångsrikt i att skapa nya jobb. Ett företag som växer och därmed skapar nya arbetstillfällen, som bryter utanförskap och bidrar till ett bättre Malmö. Alla branscher är inkluderade, stora som små företag, konventionella såväl som nytänkande idéer - ingenting är omöjligt för en jobbkomet i Malmö! Priset delas ut av Uppstart Malmö.

Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som genom nytänkande och innovation i sitt företagande brutit ny mark för Malmös hållbarhetsarbete. Näringslivspriset inom miljö och hållbar utveckling ska ha tyngdpunkt på de ekologiska, men även ekonomiska och sociala, utmaningar som är strategiskt viktiga för staden och invånarnas livsmiljö.

Årets näringslivsrookie i Malmö

Priset går till en Malmöföretagare max fyllda 30 år. Årets näringslivsrookie ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat. Priset presenteras i samarbete med Sydsvenskan.

Malmö Stads Näringslivspris inom life science

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Årets Malmöabassadör

Priset går till en person eller organisation som kontinuerligt stärker den positiva bilden av Malmö, genom att via sin gärning vara en varm förespråkare i staden med sina kontakter med omvärlden. Malmöambassadören ser till att sätta staden på både Sveriges och världens karta samt skapar intresse och nyfikenhet på Malmö.

Region Skånes pris synnerliga insatser för Skånes utveckling

Priset ”synnerliga insatser för Skånes utveckling” är instiftat av Region Skåne och går till en eller flera aktörer med tydlig koppling till Skåne som genom sitt engagemang sitt entreprenörskap eller sin kreativitet bidragit till att stärka regionens utveckling på ett extraordinärt sätt.

Malmö Näringslivsgala

11 Feb 2019
Malmö live
17 Året
9 Priser