Malmö Näringslivsgala

Nomineringen är öppen! 

I februari utses för 17:e gången Malmös mest uppseendeväckande, nytänkande, framgångsrika och sprudlande företag och människorna bakom dem.

Vem kan nominera en näringslivshjälte? ALLA!

Vem kan man nominera? Alla företag eller personer som passar in i någon av våra sju priskategorier. Läs kriterierna och se var din hjälte passar in.

Vem kan vinna? Alla som uppfyller kriterierna och som blir utvalda av juryn för respektive pris.

Hur vet jag om min nominerade hjälte går vidare i urvalet? Finalisterna presenteras i december.

Hur länge kan man nominera? Till och med den 26 oktober.

Malmö Näringslivsgala hyllar alla de som bidrar till ett expanderande näringsliv i vår stad, för de som har idéer och som gör insatser och jobbar i med och motgång för sina företag. Kvällen den 11 februari 2019 hyllar vi Malmös näringslivshjältar och låter dem ta plats i rampljuset!

Nominera genom att klicka på aktuell kategori, motivera och gör din röst hörd!

 

Malmö Stads Näringslivspris inom kreativa näringar

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som gjort en viktig, kreativ insats för att ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar allt från tv, film, radio, gaming, kommunikation och reklam till mode, arkitektur, entertainment och besöksnäring.

 

Nominera

Årets näringslivsrookie i Malmö

Priset går till en Malmöföretagare max fyllda 30 år. Årets näringslivsrookie ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat. Priset presenteras i samarbete med Sydsvenskan.

Nominera

Malmö Stads Näringslivspris inom life science

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Nominera

Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald

Priset går till en person, organisation eller företag som tar tillvara de möjligheter som Malmös mångfald erbjuder. Människor från ca. 180 länder bor och verkar i Malmö. Omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. Med näringslivspriset uppmärksammar Malmö stad aktörer som utgör ett gott exempel på att mångfald i affärsverksamhet lönar sig.

 

Nominera

Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som genom nytänkande och innovation i sitt företagande brutit ny mark för Malmös hållbarhetsarbete. Näringslivspriset inom miljö och hållbar utveckling ska ha tyngdpunkt på de ekologiska, men även ekonomiska och sociala, utmaningar som är strategiskt viktiga för staden och invånarnas livsmiljö.

Nominera

Malmö Stads Näringslivspris: Årets Malmöföretag

Priset går till en person eller företag i Malmö, som under ett par år, genom sitt sätt att driva och utveckla företaget, fungerar som en förebild för näringslivet i staden. Priset delas ut av Malmö stad och Swedbank. 

Nominera

Årets Tillväxtentreprenör

Priset går till en person som genom sitt entreprenörskap bidragit till ett företags eller en organisations tillväxt. Med denna utmärkelse vill vi hylla den drivkraft och passion som finns hos Malmös entreprenörer. Bransch eller företagets storlek spelar mindre roll – det är entreprenörskapet och förmågan att skapa tillväxt som räknas! Priset delas ut av Tillväxt Malmö.

 

Nominera

Nomineringshjälpen

Har du svårt att hitta en kategori för just din näringslivshjälte? Nominera och motivera här så hjälper vi till att placera in din hjälte i lämplig kategori.

 

 

Nominera

Så behandlar vi personuppgifter

I samband med evenemanget Malmö Näringslivsgala och dess kringaktiviteter och kanaler såsom webb, film och sociala medier förekommer insamling av personuppgifter. Detta sker exempelvis i samband med nomineringsprocess, fotografering under eventet och genom ditt deltagande och endast i syfte att genomföra och marknadsföra de olika delarna av Malmö Näringslivsgala. Uppgifterna behålls endast under en begränsad tid om max 3 år från insamlingsdatum. I enlighet med GDPR, personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och att när som helst begära rättelse, radering eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Maila: malmobusiness@malmo.se

Läs mer på www.datainspektionen.se 

Malmö Näringslivsgala

11 Feb 2019
Malmö live
17 Året
9 Priser