Malmö Näringslivsgala 2018

Mingelfotograf: Pierre Ekman
Fotograf fotovägg: Ola Krondahl
Fotograf finalist/vinnarbilder: Raphael Khisa
Finalistfilmer: Smartfilm
Intervjuare finalistfilmer: Måns Nilsson

 

 

 

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM LIFE SCIENCE 2017

FINALISTER ÅRETS NÄRINGSLIVSROOKIE I MALMÖ 2017

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM MILJÖ & HÅLLBAR UTVECKLING 2017

FINALISTER ÅRETS JOBBKOMET I MALMÖ 2017

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM MÅNGFALD 2017

FINALISTER MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM KREATIVA NÄRINGAR 2017

FINALISTER ÅRETS MALMÖFÖRETAG 2017

BÄSTA MALMÖAMBASSADÖR 2017

REGION SKÅNES PRIS SYNNERLIGA INSATSER FÖR SKÅNES UTVECKLING 2017

Malmö Näringslivsgala

12 Feb 2018
Malmö live
16 Året
9 Priser