Malmö Näringslivsgala 2018


Planeringen inför nästa års gala är i full gång! Boka in den 12 februari 2018 i kalendern redan nu. Nomineringen kommer att öppna i september så passa på att fundera under
sommaren på vem du tycker är en hjälte i Malmös näringsliv.

Vi önskar er alla en härlig sommar så ses vi här igen till hösten då uppladdningen
för Malmö Näringslivsgala startar på allvar!

Malmö Stads Näringslivspris inom kreativa näringar

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som gjort en viktig, kreativ insats för att ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar allt från tv, film, radio, gaming, kommunikation och reklam till mode, arkitektur, entertainment och besöksnäring.

 

Årets näringslivsrookie i Malmö

Priset går till en Malmöföretagare max fyllda 30 år. Årets näringslivsrookie ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat. Priset presenteras i samarbete med Sydsvenskan.

Malmö Stads Näringslivspris inom life science

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald

Priset går till en person, organisation eller företag som tar tillvara de möjligheter Malmös etniska mångfald erbjuder. Människor från 164 olika nationer bor och verkar i Malmö. Var fjärde malmöbo är född utanför Sveriges gränser. Med näringslivspriset uppmärksammar och premierar Malmö stad dessa aktörer som är ett gott exempel på att etnisk och kulturell mångfald i affärsverksamhet lönar sig.

Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som genom nytänkande och innovation i sitt företagande brutit ny mark för Malmös hållbarhetsarbete. Näringslivspriset inom miljö och hållbar utveckling ska ha tyngdpunkt på de ekologiska, men även ekonomiska och sociala, utmaningar som är strategiskt viktiga för staden och invånarnas livsmiljö.

Årets företagare i Malmö

Priset går till en majoritetsägande företagare som under ett antal år drivit sitt företag och utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara och driva sitt företag fungerar som en förebild för andra företagare. Årets företagare har delats ut sedan 1985 av organisationen Företagarna. I Malmö görs det i samarbete med Malmö stad och Swedbank.

Årets jobbkomet i Malmö

Priset går till ett företag i Malmö som under året varit speciellt framgångsrikt i att skapa nya jobb. Ett företag som växer och därmed skapar nya arbetstillfällen, som bryter utanförskap och bidrar till ett bättre Malmö. Alla branscher är inkluderade, stora som små företag, konventionella såväl som nytänkande idéer – ingenting är omöjligt för en jobbkomet i Malmö!

Bästa Malmöambassadör

Priset går till en person eller organisation som kontinuerligt stärker den positiva bilden av Malmö, genom att via sin gärning vara en varm förespråkare i staden med sina kontakter med omvärlden. Malmöambassadören ser till att sätta staden på både Sveriges och världens karta samt skapar intresse och nyfikenhet på Malmö.

Region Skånes pris synnerliga insatser för Skånes utveckling

Priset ”synnerliga insatser för Skånes utveckling” är instiftat av Region Skåne och går till en eller flera aktörer med tydlig koppling till Skåne som genom sitt engagemang sitt entreprenörskap eller sin kreativitet bidragit till att stärka regionens utveckling på ett extraordinärt sätt.

Malmö Näringslivsgala

12 Feb 2018
Malmö live
16 Året
9 Priser