Malmö Näringslivsgala 2018

Nomineringen är öppen!

I februari utses för 16:e gången Malmös mest uppseendeväckande, nytänkande, framgångsrika och sprudlande företag och människorna bakom dem.

Vem kan nominera en näringslivshjälte? ALLA!

Vem kan man nominera? Alla företag eller personer som passar in i någon av våra sju
priskategorier. Läs kriterierna nedan och se var din hjälte passar in.

Vem kan vinna? Alla som uppfyller kriterierna och som blir utvalda av juryn för respektive pris.

Hur vet jag om min nominerade hjälte går vidare i urvalet? Finalisterna presenteras i december.

Hur länge kan man nominera? Till och med den 27 oktober.

Malmö Näringslivsgala hyllar alla de som bidrar till ett expanderande näringsliv i vår stad,
för de som har idéer och som gör insatser och jobbar i med och motgång för sina företag.
Kvällen den 12 februari 2018 hyllar vi Malmös näringslivshjältar och låter dem ta plats i rampljuset!

Nominera genom att klicka på aktuell kategori nedan, motivera och gör din röst hörd!

Malmö Stads Näringslivspris inom kreativa näringar

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som gjort en viktig, kreativ insats för att ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar allt från tv, film, radio, gaming, kommunikation och reklam till mode, arkitektur, entertainment och besöksnäring.

 

Nominera

Årets näringslivsrookie i Malmö

Priset går till en Malmöföretagare max fyllda 30 år. Årets näringslivsrookie ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat. Priset presenteras i samarbete med Sydsvenskan.

Nominera

Malmö Stads Näringslivspris inom life science

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Nominera

Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald

Priset går till en person, organisation eller företag som tar tillvara de möjligheter Malmös etniska mångfald erbjuder. Människor från 164 olika nationer bor och verkar i Malmö. Var fjärde malmöbo är född utanför Sveriges gränser. Med näringslivspriset uppmärksammar och premierar Malmö stad dessa aktörer som är ett gott exempel på att etnisk och kulturell mångfald i affärsverksamhet lönar sig.

Nominera

Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som genom nytänkande och innovation i sitt företagande brutit ny mark för Malmös hållbarhetsarbete. Näringslivspriset inom miljö och hållbar utveckling ska ha tyngdpunkt på de ekologiska, men även ekonomiska och sociala, utmaningar som är strategiskt viktiga för staden och invånarnas livsmiljö.

Nominera

Malmö Stads Näringslivspris: Årets Malmöföretag

Priset går till en person eller företag i Malmö, som under ett par år, genom sitt sätt att driva och utveckla företaget, fungerar som en förebild för näringslivet i staden. Priset delas ut av Malmö stad och Swedbank. 

Nominera

Årets jobbkomet i Malmö

Priset går till ett företag i Malmö som under året varit speciellt framgångsrikt i att skapa nya jobb. Ett företag som växer och därmed skapar nya arbetstillfällen, som bryter utanförskap och bidrar till ett bättre Malmö. Alla branscher är inkluderade, stora som små företag, konventionella såväl som nytänkande idéer – ingenting är omöjligt för en jobbkomet i Malmö!

Nominera

Nomineringshjälpen

Har du svårt att hitta en kategori för just din näringslivshjälte? Nominera och motivera här så hjälper vi till att placera in din hjälte i lämplig kategori.

 

Nominera

Malmö Näringslivsgala

12 Feb 2018
Malmö live
16 Året
8 Priser