2016 års vinnare

Malmö Stads Näringslivspris inom kreativa näringar

Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som gjort en viktig, kreativ insats för att ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom området kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar allt från tv, film, radio, gaming, kommunikation och reklam till mode, arkitektur, entertainment och besöksnäring.

Vinnare är: Jenny Nordberg

Årets näringslivsrookie i Malmö

Priset går till en Malmöföretagare max fyllda 30 år. Personen ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat. Priset presenteras i samarbete med Sydsvenskan.

Vinnare är: Bella Malekian, Malmö Dansakademi AB

Malmö Stads Näringslivspris inom life science

Priset går till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Det kan gälla en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Vinnare är: Swedencare

Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald

Människor från 164 olika nationer bor och verkar i Malmö. Var fjärde malmöbo är född utanför Sveriges gränser. Med priset uppmärksammar och premierar Malmö stad företag som tar tillvara de möjligheter Malmös etniska mångfald erbjuder.

Vinnare är: Malmö Dansakademi

Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som genom nytänkande och innovation i sitt företagande brutit ny mark för Malmös hållbarhetsarbete med tyngdpunkt på de ekologiska, men även ekonomiska och sociala, utmaningar som är strategiskt viktiga för staden och invånarnas livsmiljö.

Vinnare är: Resole

Årets företagare i Malmö

Utnämningen går till en majoritetsägande företagare som under ett antal år drivit sitt företag och utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara och driva sitt företag fungerar som en förebild för andra företagare.  Årets företagare har delats ut sedan 1985 av organisationen Företagarna. I Malmö görs det i samarbete med Malmö stad och Swedbank.

Vinnare är: Peter Erlandsson och Pär Josefsson – String Furniture AB.

Årets jobbkomet i Malmö

Priset går till det företag i Malmö som under året varit speciellt framgångsrikt i att skapa nya jobb – gärna jobb som bryter utanförskap.

Vinnare är: TePe Munhygienprodukter AB

Region Skånes pris synnerliga insatser för Skånes utveckling

Priset ”synnerliga insatser för skånes utveckling” är instiftat av region skåne och delas ut till en eller flera aktörer med tydlig koppling till Skåne som genom sitt engagemang sitt entreprenörskap eller sin kreativitet bidragit till att stärka regionens utveckling på ett extraordinärt sätt.

Vinnare är: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Bästa Malmöambassadör

Delas ut till en person eller organisation som kontinuerligt stärker den positiva bilden av Malmö, genom att via sin gärning vara en varm förespråkare i staden med sina kontakter med omvärlden.

Vinnare är: TV-serien BRON

Malmö Näringslivsgala

13 Feb 2017
Malmö live
15:e Året
9 Priser
sposors-image